گالری تصاویر همراهان گیلدا

ارسال شده در قسمت : گالری تصاویر همراهان گیلدا


قابل توجه همراهان و مصرف کنندگان محترم محصولات ارگانیک گیلدا
در صورت ارسال عکس گل و گیاهانی که با استفاده از کود استاندار و ارگانیک ورمی کمپوست و همچنین خاک و کود گیلدا پرورش یافته اند با نام شما در کانال و سایت گیلدا منتشر می گردد
gilda_gallery@

 

تاثیر بی نظیر خاک و کود گیلدا بر گلدان ناز ژاپنی ارسالی خانم اعتمادی از تهران

http://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/16/photo_2016-11-09_23-44-10.jpg

 

شادابی و رشد گل ها و گیاهان پس از استفاده از خاک و کود گیلدا ارسالی خانم مانا زمانی از تهران

 http://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/15/photo_2016-08-13_22-55-39.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/15/photo_2016-08-13_22-55-54.jpg


http://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/15/photo_2016-08-13_22-55-35.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/15/photo_2016-08-13_22-55-30.jpg

 http://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/15/photo_2016-08-13_22-55-59.jpg


گل دهی کاکتوس با استفاده از خاک کاکتوس گیلدا ارسالی آقای قاسم شه‌نا از ورامین
ریشه قلمه رز هلندی در الیاف گیاهی گیلدا بدون هیچ نوع قارچی در بستر ارسالی خانم یاری از اراک

 
http://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/13/photo_2016-08-05_22-35-23.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/13/photo_2016-08-05_22-35-18.jpg

http://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/13/photo_2016-08-05_22-35-10.jpg

http://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/13/photo_2016-08-05_22-35-29.jpg

 
کاشت بذر بنفشه آفریقایی در خاک بنفشه آفریقایی گیلدا ارسالی خانم شجاعی از تهران

 
http://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/12/1.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/12/2.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/12/3.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/12/4.4.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/12/4.5.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/12/6.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/12/5.jpg

 

بالکن سبز و پرگل من با استفاده از خاک گیلدا ارسالی خانم سیاهپوش از بروجرد

 
http://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/11/photo_2016-07-07_01-05-33.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/11/photo_2016-07-07_01-05-43.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/11/photo_2016-07-07_01-05-56.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/11/photo_2016-07-07_01-05-47.jpg

باغچه بسیار زیبا با استفاده از کود ورمی کمپوست گیلدا ارسالی خانم کاظمی نژاد از تهران

 

 http://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/10/photo_2016-07-07_00-30-02.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/10/photo_2016-07-07_00-30-11.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/10/photo_2016-07-07_00-30-22.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/10/photo_2016-07-07_00-30-18.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/10/photo_2016-07-07_00-30-29.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/10/photo_2016-07-07_00-30-15.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/10/photo_2016-07-07_00-30-26.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/10/photo_2016-07-07_00-30-32.jpg

 

شادابی بنفشه های آفریقایی با استفاده از خاک بنفشه آفریقایی گیلدا ارسالی خانم نورانی از تهران

 
http://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/09/photo_2016-07-07_00-42-57.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/09/photo_2016-07-07_00-42-52.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/09/photo_2016-07-07_00-42-44.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/09/photo_2016-07-07_00-43-10.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/09/photo_2016-07-07_00-43-06.jpg

 
گل خونه کوچک من با استفاده از خاک گیلدا ارسالی خانم رحیمی از تهران

 

 

تکثیر بنفشه آفریقایی با استفاده از خاک بنفشه آفریقایی گیلدا ارسالی خانم اعتمادی از تهران

 
http://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/07/photo_2016-07-08_07-55-03.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/07/photo_2016-07-08_07-54-56.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/07/photo_2016-07-08_07-54-49.jpg

شادابی و نشاط گیاهان آپارتمانی با استفاده از خاک و کود آماده کاشت گیلدا ارسالی خانم شجاعی از تهران

 

 

شادابی و گلهای زیبای خانه ما با استفاده از خاک و کودهای گیلدا ارسالی خانم فنونی تهران

 
http://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/1.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/100.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/103.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/104.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/4.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/7.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/5.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/8.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/9.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/99.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/photo_2016-07-08_07-50-29.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/photo_2016-07-08_07-50-51.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/photo_2016-07-08_07-51-05.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/photo_2016-07-08_07-51-21.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/photo_2016-07-08_07-51-29.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/photo_2016-07-08_07-51-16.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/photo_2016-07-08_07-51-11.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/photo_2016-07-08_07-51-53.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/photo_2016-07-08_07-52-04.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/05/photo_2016-07-08_07-52-08.jpg

 

زیبایی و شادابی گلهای باغچه ما با استفاده از کود ورمی کمپوست گیلدا ارسالی خانم اعتمادی از تهران

 
http://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/04/3.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/04/2.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/04/1.jpg

 

شادابی بنفشه آفریقایی ها با استفاده از خاک بفشه آفریقایی گیلدا ارسالی خانم شجاعی از تهران

 

 

باغچه پر گل شمعدانی و کاشت سبزیجات با استفاده از خاک و کود گیلدا ارسالی آقای عباسی از تهران


 http://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/01/1.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/01/10.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/01/2.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/01/5.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/01/4.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/01/7.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/01/8.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/01/3.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/01/6.jpghttp://www.gildakoud.com/vermicompost/images/hamrahan/01/9.jpg


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

ارتباط با ما

کانال_تلگرام_گیلدا
ارتباط با ما
سفارشات

اطلاعات تماس محصولات ارگانیک گیلدا

آدرس : کارخانه: ایران-تهران-ورامین-کمربندی پیشوا - جاده جمال آباد - بعداز روستای یوسف رضا - خیابان ثامنی راد- کدپستي 3386151109

موبایل : 09378265326

تلفن : 021-66477824

فکس : 021-66477824

تلفکس : 021-66477824

وب سایت : www.GildaKoud.com


محصولات گیلدا استاندارد و با کیفیت

 

نمایندگان فروش سراسر ایران

پذیرش نمایندگی

پذیرش نمایندگی در سراسر ایران

Iran Map

جستجو

 

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09378265326

تلفن : 021-66477824

فکس : 021-66477824

تلفکس : 021-66477824

وب سایت : www.GildaKoud.com